Doelgroep

Doelgroepbillionphotos 930618

Onze doelgroep bestaat uit heel Zwolle met een straal van 15 kilometer erom heen

  • Minder-valide mensen
  • Eenzame mensen
  • Ouderen
  • Tweeverdieners die graag ontlast worden van de dagelijkse zaken
  • Mensen die tijd te kort komen om de volledige zorgtaak van hun ouders aan te kunnen.
  • Mensen die graag geassisteerd worden door een persoonlijk assistent.
  • Nieuwe Nederlanders die begeleiding nodig hebben in de dagelijkse gang van zaken.
  • Mensen die door een minder verstandelijk vermogen of mensen die door psychiatrische aandoening, beperkt worden in hun dagelijkse bezigheden. Het gaat hierbij niet om de medische aspecten maar om de practische hulp in het dagelijks leven.