Sponsoring en bijdragen

Sponsoring en bijdragen

Ons sponsorbeleid is gericht op duurzaamheid en kent flexibiliteit. Wij vinden het belangrijk om een win-win situatie te creëren, waarbij zowel Servicebureau Independenz als de sponsor profiteren van hun partnership. Contracten worden vaak voor meerdere jaren aangegaan maar is op zich niet noodzakelijk. Wij streven ernaar om voor ieder bedrijf dat geïnteresseerd is in sponsoring de perfecte match met haar eigen sponsoringdoelstellingen te kunnen maken.

Zo zal Servicebureau Independenz regelmatig een terugkoppeling geven van activiteiten die wij interessant achten voor onze sponsoren. Dit doen wij via mail of persoonlijk. Dit kan voor bedrijven,vanwege de doelgroep, interessant zijn. Omdat zij dan hierop in kunnen spelen.

-              Evenementen die gericht zijn op een doelgroep

-              U inschakelen wanneer produkten/diensten nodig zijn die u verkoopt

-              Onze leden sturen naar uw verkooppunt

-              U naamsbekendheid geven via onze website.

Daarnaast staan wij open voor marketingacties waar bedrijven onze leden voor willen opzoeken en aantrekken. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld pasjes, kortingsacties etc.

Echter individuele adressen van leden zullen niet worden prijsgegeven. Het initiatief voor het bereiken van onze leden blijft altijd bij Servicebureau Independenz

Kortom: Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten van de sponsor, kan de sponsor zijn wensen altijd bij ons neerleggen. Wij zijn graag bereid te luisteren en rekening te houden met de wensen van onze (potentiële) partners. Commerciële acties zullen altijd intern worden gecommuniceerd.


Sponsormogelijkheden

-In een contante bijdrage; vanaf € 300,- op jaarbasis. Uiteraard zijn wij zeer blij met elke bijdrage.

Echter bij hogere bijdrages kunnen we eerder overwegen om de bijdrages van onze leden te verlagen.

-In natura ( bijvoorbeeld een bijdrage in ons wagenpark en/of onderhoud daarvan ). Graag geven wij u de gelegenheid uw logo op onze auto te laten vermelden. De eenmalige kosten voor het ontwikkelen en aanbrengen van sponsornaam (logo) komen voor rekening van de sponsor.Of bijvoorbeeld een bijdrage in onze digitale infrastructuur.

Tegenprestatie:

•             Naamsvermelding op onze auto

•             Naamsvermelding bij interne communicatie.

•             Naamsvermelding op website met snelkoppeling

•             Via facebook zullen wij elke keer uw reclame-uiting delen.

Websitesponsor (www.sbizwolle.nl)

Contractduur 1 jaar

Kosten: € 300,- per jaar

Overige:

Service bureau Independenz is graag op zoek naar sponsoren die –geheel of gedeeltelijk- willen helpen bij het aanschaffen van bijvoorbeeld:

•             Rolstoelen

•             hulpmiddelen

Lichtbakreclame op bekende plekken in Zwolle met vermelding van uw logo en die van ons .

Leden worden actief verzocht bij persoonlijke aankopen onze sponsoren een kans te geven tot verkoop.